Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Ark Residence şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve iş birliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, reklamları ve işletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşımına

SEND